titresim

Titreşim Nasıl Oluşur

Titreşimde bir denge noktası mevcuttur, bu denge çevresinde mekanik salınımlar meydana geldiğinde titreşim ortaya çıkmaktadır. Periyodik yolda titreşimde farklılıklar meydana gelebilir. Titreşimin periyodik ya da değişken olma durumu söz konusudur. Örneğin bir sarkacın hareketleri periyodik titreşim oluştururken, taşlı bir yolda bir otomobilin ilerlemesi ise değişken titreşim meydana getirmektedir.

Titreşimli Ses Oluşumu

Bilimsel anlamda ses titreşimleri birçok icadın yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bu icatlarda ki amaç uzakta bulunan insanları bir şekilde yakınlaştırmaya çalışmaktır. Bu sayede televizyon, telefon, radyo gibi teknolojik gelişmelere kaydedilmiştir. İletişim araçları sesi alan, sesi ileten ve sesi hem alan hem ileten iletişim araçları olmak üzere üçe ayrılır. Telefon, telsiz gibi iletişim araçları sesi hem alan hem ileten iletişim araçlarına örnek gösterilebilir.

Titreşimli Ses Ölçümü